Włocławek

Włocławek to jedno z najstarszych polskich miast. Pomimo mocnych korzeni i wieloletniej tradycji, wciąż się rozwija, jednocześnie aspirując do budowy silnej marki miasta, na terenie całego kraju. Jednym ze znaczących kroków w tym procesie było rozpoczęcie rewitalizacji Śródmieścia, które ma celu przywrócenie do życia zaniedbanej części miasta. Aby stało się ono miejscem, w którym warto żyć, konieczne było przeprowadzenie szeregu działań ekonomicznych, społecznych, a także wizerunkowych. Logo które stworzyliśmy odnosi się to do istoty rewitalizacji, jako procesu z jednej strony precyzyjnie określonego, z drugiej zaś mogącego przybierać różne formy, ciągle zmieniającego się, dynamicznego tworu. Dlatego forma logo na zewnątrz pozostała zamknięta, ale nieograniczona wewnątrz.

Przedmiotem rewitalizacji jest przestrzeń jako obszar „wypełniony” obiektami o funkcjonalnych powiązaniach, a także jako zbiór zamieszkujących tę przestrzeń ludzi. Ludzi nieustannie integrujących się i prowadzących w tej przestrzeni działalności. Logo jak sam proces ma nadaną formę tylko z zewnątrz, natomiast wewnętrzna część została zaprojektowana tak, by można było tworzyć ją samodzielnie wraz z mieszkańcami. Dzięki ściśle określonej identyfikacji wizualnej rewitalizacja, która jest procesem niekończącym się, może od początku jej istnienia zachować jasny, zrozumiały przekaz dla odbiorców, bez sprzecznych ze sobą komunikatów.

Dziękujemy za współpracę Piotrowi Wielgusowi oraz Pawłowi Kołaczowi (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju).