Sierakowice

Sierakowice to gmina leżąca na północy Polski. Choć mała, jest bardzo świadoma swoich atutów i możliwości z nimi związanych. Jednym z pomysłów na wykorzystanie swojego potencjału i uspójnienie komunikacji był branding. Koncepcja graficzna została zbudowana w oparciu o charakterystyczne wzory kaszubskie. Jest to bezpośrednie nawiązanie do pierwszej szkoły haftu, historii i tradycji Sierakowic. Ponadto, by zapobiec chaosowi komunikacyjnemu, gmina została podzielona na strefy.

Każdej strefie został dedykowany konkretny symbol. Dzięki temu każda wychodząca informacja ma swoją kategorię i łatwiej trafia do adresata. Dopełnieniem całego projektu było stworzenie Księgi Identyfikacji Wizualnej, która w sposób kompleksowy opisuje elementy systemu identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania.