Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku w tym roku świętuje 50-lecie swojego istnienia. Przez lata swojej działalności na uczelni kształcono głównie nauczycieli, jednak wraz ze zmianami oraz nowo powstałymi potrzebami rynku oferta uczelni straciła na swojej atrakcyjności. Odbiło się to także na liczbie studentów. W najlepszych latach studiowało ponad 10 tys. osób, obecnie studiuje kilka tysięcy.

Władze uczelni starają się proponować nowatorskie kierunki kształcenia, w tym inżynierskie, by w ten sposób wzbogacić swoją ofertę. Niestety jest to trudne i czasochłonne zadanie, a w międzyczasie młodzi mieszkańcy Słupska i okolic wybierają inne destynacje i uczelnie, na czym cierpi nie tylko sama uczelnia jako instytucja, lecz również miasto oraz w szerszym ujęciu region środkowopomorski.

 

Ostatni rok dla Akademii Pomorskiej był rokiem dynamicznych zmian oraz wyzwań. Kamieniem milowym okazało się powstanie dwóch nowych wydziałów (Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie). Uczelnia zawalczyła także o wielomilionowe dofinansowanie dla projektu SOA – Słupski Ośrodek Akademicki. To właśnie ten projekt pozwoli na rozwój innowacyjnych specjalności oraz budowę i wyposażenie kilkunastu nowoczesnych pracowni, w których studenci uzyskają szansę podjęcia kształcenia w formie praktycznej już od października 2018. Programy nowych kierunków i specjalności opracowywane są pod patronatem i we ścisłej współpracy z najnowocześniejszymi firmami z regionu.

 

 

 

Władze uczelni przez dość długi czas poszukiwały najlepszego sposobu pokazania młodym ludziom i przyszłym absolwentom realnych zmian zachodzących w słupskim kampusie. Zdały też sobie sprawę z jak dużym problem wizerunkowym borykają się wśród młodzieży i swoich studentów. W ten oto sposób narodził się pomysł współpracy z nami i skorzystania z naszego doświadczenia. Zadaniem Rio było stworzenie nowego pomysłu na komunikację oraz zaprojektowanie nowego systemu identyfikacji wizualnej uczelni. Po warsztatach z pracownikami, analizie dostarczonych materiałów oraz spotkaniu z najbardziej zaangażowanymi w życie uczelni studentami postanowiliśmy innowacyjnie, a zarazem odważnie pokazać zachodzące zmiany oraz nowy kierunek Akademii. Zaprezentować AP jako uczelnię, która na piedestale stawia wysoki poziom nauczania, rozwój, pionierskie technologie i bliski kontakt ze swoimi studentami, nie zapominając równocześnie o jej humanistycznej duszy.

 

 

 

Projektując logo zrezygnowaliśmy ze znaku gryfa, który przez lata nie stał się wyraźnym symbolem uczelni i nie budził z nią pozytywnych skojarzeń, a skupiliśmy się na skrócie „AP”, który jest bardzo popularny wśród studentów i mieszkańców miasta. Nowa identyfikacja jest bardzo poważna i stonowana w oficjalnej komunikacji uczelni oraz bardzo niekonwencjonalna w komunikacji ze studentami i kandydatami. Jesteśmy pewni, że stworzone przez nas dla Akademii narzędzie, połączone z wewnętrznymi zmianami, pozwoli uczelni odzyskać jej popularność na szerszą skalę niż tylko w pobliskim regionie.

 

 

Akademia Pomorska w Słupsku – Uczelnia 2.0  

Zobacz także